Correct Engels begint bij de basis

Actief Engels voor
groep 1 t/m 8!

Compleet beschikbaar vanaf
schooljaar 2017 – 2018!

Join in, Actief Engels voor groep 1 tot en met 8

Join in is een nieuwe actieve methode Engels die kinderen letterlijk in beweging brengt en ze enthousiasmeert.
In een realistische context werken ze naar concrete eindopdrachten toe, zodat ze echt iets doen met wat ze hebben geleerd. Hierbij staat niet de technische taalbeheersing, maar het communiceren centraal. Bovendien biedt de methode een goede basis om vvto-school te worden. Met Join in geef je kinderen Engels op een actieve manier!

Actief met Engels bezig zijn

dankzij actieve werkvormen

Elke les van Join in heeft een actieve werkvorm, waarbij de kinderen in beweging zijn. Tijdens deze wisselende actieve werkvormen praten ze veel en vaak Engels met elkaar. Dit maakt de les niet alleen leuk, maar ook héél effectief.

Engels voor het echte leven

betekenisvol en toepassingsgericht

Join in staat voor communicatie. Zo is Engels de classroom language, de voertaal in je klas. Onderwerpen komen uit het echte leven. Door deze authentieke context zien kinderen de functie van de taal in. En de kinderen leren Engels tijdens de uitvoering van activiteiten of het maken van een concrete eindopdracht. Dit motiveert enorm!

Meer Engels

op een nuttige manier

Met Content Language Integrated Learning (CLIL) geef je een ander vak in de Engelse taal. Hiermee verruim je de lestijd voor Engels, terwijl de inhoud van het andere vak centraal blijft staan. Join in heeft kant-en-klare CLIL-lessen.

Zo is Engels een feestje!

Rick Hobo, leerkracht groep 8, Eben Haezer, Woudrichem

Zo is Engels een feestje!

Rick Hobo, leerkracht groep 8, Eben Haezer, Woudrichem

Jij krijgt wat jij wilt:

een hele leuke les én optimaal leerresultaat

  • Doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8
  • Geschikt voor het vvto-keurmerk
  • Vernieuwende actieve werkvormen in elke les
  • Van kennis, naar toepassen, naar een eindproduct
  • De handleiding in het Engels
  • Geschikt voor combinatiegroepen
  • Voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus
  • Differentiatie op 3 niveaus en natuurlijke differentiatie

Probeer Join in gratis uit!

Vraag de gratis demoset aan